Hikmat

Hikmat

09:03 / 16.03.2022 1119
Ba’zi vaqtda ortiqlik ham ziyon keltiradi

Hikmat

10:02 / 15.02.2022 1375
Sarvatli millatlar milliyatlarini yo‘qotmas

Hikmat

11:01 / 31.01.2022 888
Vatanga, millatga dushmanlik qilgan kishini kechirmang

Hikmat

16:01 / 18.01.2022 4375
“Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur”

Hikmat

19:01 / 14.01.2022 1322
Jahon adiblari yozuvchilik sirlari haqida

Hikmat

11:01 / 10.01.2022 1115
Sevish uchun ham iste’dod kerak

Hikmat

10:01 / 06.01.2022 819
Saboq

Hikmat

10:12 / 20.12.2021 1001
Men aytmasam, kim aytadi?!

Hikmat

21:12 / 17.12.2021 884
Ulug‘lik

Hikmat

20:12 / 16.12.2021 878
Hasad

Hikmat

11:12 / 15.12.2021 5970
Haqiqat chirog‘ini so‘ndirib bo‘lmas

Hikmat

17:12 / 06.12.2021 954
Musulmon sevgisi

Hikmat

13:12 / 06.12.2021 892
Aql tishi hammada bor, ammo...

Hikmat

20:12 / 02.12.2021 96575
Eshikka osilgan taxtacha

Hikmat

12:12 / 01.12.2021 2143
Ikki vafodor yor hikoyati

Hikmat

09:12 / 01.12.2021 841
Xazinabon

Hikmat

12:11 / 30.11.2021 1007
Gar inson ekansan, xalq manfaati yo‘lida harakat qil