Shaxsga sigʻinish


Saqlash
10:12 / 07.12.2023 0 260

Shaxsga sigʻinish – maʼnaviy buzilish oqibatida shakllanadigan va muayyan shaxs rolini ilohiylashtirish, unga sigʻinish, xizmatlarini haddan tashqari ulugʻlashni ifodalaydigan tushuncha. Bunda goʻyo tarixiy jarayon obyektiv qonunlarga muvofiq emas, balki muayyan shaxsning xohish-irodasi bilan belgilanadi. Qadimgi zamonlarda imperatorlar, din peshvolari – papa, kohinlar va hokazolarning hokimiyatlari ilohiylashtirilgan: firʼavnlarni – Misrda, xonlarni – Xitoyda, qirollarni – Yevropada, shoh, amirlarni – Osiyoda. Shuningdek, Gegel buyuk shaxslar “ilohiy ruh” sohibi, qiroli, Shelling, Karleyl – “daho ibodati”, B.Bauer – “tanqidiy shaxslar” nazariyalarining ijodkorlari edilar. Marks, Engels, Lenin taʼlimoti izdoshlarida ham muttasil shaxsga sigʻinish avjiga chiqdi. Bu esa jahon miqyosida salbiy oqibatlarga olib keldi. Hozirgi sharoitda shaxsga sigʻinish – shaxs mavqeini mehnatkashlar ommasiga tarixning yaratuvchisi deb taʼkidlashga urinishlar sifatida namoyon boʻlmoqda. Shaxsga sigʻinish zamonaviy qarashlarga tamomila ziddir. Masalan, zamonaviy tarix metodologiyasi shaxs roli va oʻrnini tarixiy jarayon bilan chambarchas bogʻliq deb tan olib, u shaxsiy namuna va xalqning ijodiy faoliyati orqali namoyon boʻladi, deya taʼkidlaydi.

Izoh yo‘q

Izoh qoldirish

So‘nggi qo‘yilgan

Barchasi

Qatra

15:06 / 20.06.2024 0 125
Tilni qanday saqlab qolamiz?

Bilasizmi?

12:06 / 13.06.2024 0 354
Nemislar qanday qilib sanitar tozalikka o‘rgatilgan?

Qatra

17:06 / 11.06.2024 0 523
Oriyat

Qatra

10:06 / 11.06.2024 0 1000
O‘g‘lim katta ishda ishlaydi…

Qatra

14:06 / 10.06.2024 0 726
XXI asrning qalampir maqoliKo‘p o‘qilgan

Barchasi

Qatra

20:12 / 07.12.2021 143 208325
Oppoq qog‘oz va qora dog‘

Hikmat

20:12 / 02.12.2021 88 98160
Eshikka osilgan taxtacha

Qomus

11:12 / 29.12.2021 4 23990
Kompetentlik

Qomus

17:08 / 04.08.2023 4 23617
Milliy urf-odatlar

Qomus

10:12 / 28.12.2021 9 17641
Manqurt(lik)

Qomus

15:07 / 28.07.2023 5 16852
Mehmon. Mehmondorchilik odobi. Mehmondo‘stlik

Qomus

12:04 / 17.04.2023 1 15695
Xarakter

Qomus

10:09 / 26.09.2023 3 13949
Ommaviy madaniyat

//